Mały pojemnik na śmieci

Jak można przeczytać na portalu Forsal, w Ministerstwie Klimatu dyskutuje się odnośnie tak zwanego ROP, czyli rozszerzonej odpowiedzialności producenta w kwestii gospodarki odpadami. Unijne dyrektywy muszą zostać włączone do polskiego prawa do dnia 5 lipca 2020 roku. Koncepcja ROP  była już przedstawiona przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku, ale dopiero ostatnio dyskutuje się o tym w większym stopniu.

Bogusława Brzdąkiewicz, wicedyrektor departamentu gospodarki odpadami w resorcie klimatu dla Dziennika Gazeta Prawna mówi, że system powinien być tak skonstruowany, aby finansował również recykling, a nie tylko spalanie odpadów i ich składowanie. Dodaje również: „- W idealnym modelu chcielibyśmy, aby mieszkańcy płacili tylko za odpady zmieszane.” Idealna sytuacja mogłaby mieć miejsce, gdyby to konsument decydował jakie produkty kupuje, bo cena utylizacji opakowania mogłaby być wliczona w zakup. Jeśli więc wybierze produkt wyróżniający się konceptem „zero waste” nie powinien ponosić kosztów finansowych związanych z utylizacją odpadów.

Warto też podeprzeć się wypowiedzią Piotra Barczaka, eksperta Europejskiego Biura Ochrony Środowiska, który twierdzi, że w ustaleniach dotyczących ROP nie powinno zabraknąć regulacji, które sprawią, że producenci będą zmuszeni do produkowania mniejszej ilości śmieci. Wtedy najoszczędniej dla takiej firmy będzie po prostu nie śmiecić. Jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem w tej kwestii jest prewencja.

Samorządy również będą musiały dostosować się do wymagań ROP, bo na ich barkach spocznie kwestia ograniczenia ilości odpadów wytwarzanych na ich terenie. Problem jest dość istotny, bo z badań przeprowadzanych przez GUS wynika konkretny wzrost ilości produkowanych odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W roku 2017 ta wartość wynosiła 311 kg, a już w roku 2018 było to 325 kg. Jak można przeczytać z danych przedstawionych na PortalKomunalny.pl najwięcej śmieci na jednego mieszkańca było produkowanych w województwie dolnośląskim – 394 kg, a najmniej w świętokrzyskim – 201 kg. Eksperci podkreślają, że z powodu wzrostu ilości produkowanych z roku na rok odpadów należy koniecznie zwiększyć finansowanie system gospodarki odpadami.