Nowa ulga w składkach

Jak podaje Forsal, kwoty z tak zwanego Małego ZUS+ mogą zostać szczegółowo skontrolowane. Dotyczy to mikro-przedsiębiorców z dochodami do 120 tysięcy złotych. Mogą oni od 1 lutego 2020 roku starać się o niższe składki na ZUS, które są liczone od ich dochodu za rok 2019. Prawie 320 tysięcy przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z tego przywileju.

Forsal dalej informuje na podstawie danych z „Rzeczpospolitej”, że duża większość tych przedsiębiorców może mieć problem z właściwym wskazaniem kwot. Michał Kowalski, doradca podatkowy z kancelarii KNDP mówi: „Dochód z rozliczenia podatkowego może być mylący dla tych przedsiębiorców. Nowe przepisy wyraźnie mówią bowiem, że prowadzący działalność, który w zeszłym roku wliczył składki na ubezpieczenia w koszty prowadzonej działalności, musi je teraz doliczyć do dochodu.” W takim przypadku lepiej jest poprosić o pomoc osobę z księgowości, aby nie popełnić w tym zakresie żadnych błędów. ZUS współpracuje z Ministerstwem Finansów w celu sprawdzenia czy kwoty podane przez przedsiębiorców są prawidłowe.

Jak podaje Nowa Trybuna Opolska, Mały Zus+ to szereg korzyści dla przedsiębiorców. Szacuje się, że dzięki temu przeciętny przedsiębiorca może zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie. Wynika to głównie z tego, że składki będą liczone wprost proporcjonalnie do dochodu. Łączna suma oszczędności wszystkich przedsiębiorców, którzy skorzystają z przywilejów Małego ZUS+ to kwota od 1,3 miliarda do nawet 1,5 miliarda złotych. O tyle właśnie może uszczuplić się budżet państwa. Warto pamiętać, że do skorzystania z Małego ZUS+ można zgłosić się do końca lutego 2020. Minister Przedsiębiorczości, Jadwiga Emilewicz podaje konkretny przykład oszczędności jaką może dać ta ustawa: „Przykładowo, przedsiębiorca, którego przeciętny miesięczny dochód w 2019 r. wynosił 2800 złotych, w przyszłym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 442,96 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.” Dodaje również, że w stosunku do pełnej stawki ZUS, bez brania pod uwagę ubezpieczenia zdrowotnego, zysk wyniesie 549,34 zł na podanym przykładzie.